خانه / آرشیو برچسب: کندر

آرشیو برچسب: کندر

مسکن اضطراب و افسردگی، با سوزاندن گیاه کندر در خانه و اثرات آن بر روی مغز

کندر1

کندر برای هزاران سال، بخش مهمی از مراسم مذهبی و فرهنگی بوده است. بسیاری از عبادت کنندگان معتقد بودند، که عطر آن منجر به آگاهی معنوی می شود. البته در سال های اخیر، سوزاندن کندر در مراسم مذهبی به یک ...

متن کامل »