خانه / آرشیو برچسب: ربات زنده

آرشیو برچسب: ربات زنده

ساخت رباتی زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی توسط دانشمندان.

ساخت رباتی زنده

ساخت رباتی زنده با ماهیچه‌های حلزون دریایی توسط دانشمندان. ما هنوز با ساخت سایبورگ‌های نیمه‌انسان و نیمه‌ماشین که در داستان‌های علمی تخیلی توصیف شده‌اند، فاصله‌ی زیادی داریم. اما در حال حاضر قدم‌های کوچکی در این مسیر برمی‌داریم. در همین راستا، ...

متن کامل »